top of page

En aquesta edició es demana als assitents la necessitat de poder retirar entrada, de forma gratuïta, per tal d'assegurar les mesures de seguretat sanitària, que en aquest cas es garanteixen en un espai acotat i amb un control de l'aforament màxim,

El festival es durà a terme enguany en un únic espai públic a l'aire lliure, concretament al parc de l'Arbreda (C/Mossèn Jacint Verdeguer), seguint pautes sanitàries adaptades a les normes de la Covid-19.

bottom of page